Hasta ve Yaşlı Bakımı Kursu- Öz Bakıma Destek Elemanı Eğitimi

unvan-mesleki-egitim-hasta-ve-yasli-refakatci-kursu-egitimi-sertifikasi-kursu
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı- Öz Bakıma Destek Elemanı Eğitimi Kursu (305 saat): Hasta Bakımı, Yaşlı Bakımı, Engelli Bakımı yapan veya yapmak isteyen en az ilköğretim mezunu kişilerin katılacağı MEB onaylı bir eğitim programıdır.

Kurs Süresi: Eğitim toplam süresi 305 saat 2 (iki) aydır.

Öz Bakıma Destek Elemanı Sertifikası: Kurs bitiminde yapılacak olan sınavda başarılı olanlara MEB. onaylı "Öz Bakıma Destek Elemanı Eğitimi" sertifikasıverilecektir.

Sertifika Sorgulama: Sertifikaların geçerliliği ve doğruluğu 
https://e-ozel.meb.gov.tr/Login.aspx Web. adresinden sertifika sorgulamadan yapılabilir.

Öz Bakıma Destek Elemanı Kursu: Engelli, yaşlı ve hastanın özelliklerini  tanıyabilen, günlük bakımını yapabilen, hasta odasını düzenleyebilen ,yatak içi ve dışı egzersizler yaptırabilen hastayı yataktan kaldırabilen hastaya ilaç verebilen özel hastalara da bakım yapabilen,iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilen hasta, yaşlı ve engelli bakıcısı yetiştirilmesini sağlayan kurs programıdır. Bakım Personelinin görevi yaşlı, hasta ve engelinin saygınlığını kurumak sosyal hayattan koparmadan ve yaşadığı ortamda ihtiyacı olan hizmetleri almasını  sağlamaktır.

Hasta ve Yaşlı Refakatçisi Kursları Hakkında  Önemli Duyuru: Hasta ve Yaşlı Refakatçisi (560 saat) Eğitim Programı MEB. tarafından kaldırılmıştır. Yerine Öz Bakıma Destek Elemanı (305 saat) ve Hasta ve Yaşlı Öz Bakımına Destek Olacakların Eğitimi (160) saat kurs programları açılmıştır. 

Öz Bakıma Destek Elemanı (305 saat) kurs programına en az İlköğretim mezunu olanlar katılırken, Hasta ve Yaşlı Öz Bakımına Destek Olacakların Eğitimi (160) kurs programına en az ilkokul mezunu olanlar katılabilmektedir.
Dikkat; Hasta ve Yaşlı Öz Bakımına Destek Olacakların Eğitimi (160) kurs programı Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarınca verilmektedir.

Kurs İçeriği

Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı - Öz Bakıma Destek Elemanı Eğitimi Kursu
Sertifika Programımız toplam 305 saat olup, kurs içeriği aşağıdaki gibidir.

 • İş sağlığı ve güvenliği
 • İletişim
 • İskelet ve kasların yapı ve işlevleri
 • Etik kavramlar ve ilkeler
 • Besin ögeleri ve besin grupları
 • Sağlıklı beslenme
 • Kişisel bakım ihtiyaçları
 • Vücut bakımı yapma
 • Boşaltım ihtiyaçlarını karşılama
 • Bakıma ihtiyacı olan birey için oda hazırlama
 • Bakıma ihtiyacı olan bireyin transferi
 • Pozisyon ve egzersizlert
 • Bakıma ihtiyacı olan bireyin beslenmesi
 • Yatak yaraları ve koruyucu önlemler
 • Uygulama.

Kimler Katılabilir

- En az İlköğretim/Ortaokul mezunu olanlar,
- Sertifikası olmayan hasta ve yaşlı bakıcıları,
- Engelli bakıcıları,
- Hasta ve Yaşlı Bakımı Sertifikası almak isteyenler,
- Öz bakıma Destek Elemanı Eğitimi almak isteyenler.

Gerekli Belgeler

- Öğrenim Belgesi (En az İlköğretim/ortaokul)
- Nüfus cüzdanı fotokopisi

Önkayıt

Hukuksal

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği Madde 246;

İş yerlerinde, alanlarında meslekî eğitim görmüş olanlar istihdam edilir.

Kanun’a göre istihdam edilenlerin meslekî ve teknik orta öğretim diploması, sertifika ile kurs bitirme, kalfalık, ustalık, iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olmaları gerekir. Yapacağı işe uygun meslekî eğitim aldıklarını belgelendirmeyenler istihdam edilmezler. İş yeri sahipleri, istihdam edecekleri kişilerden, yapacakları iş ile ilgili meslekî eğitim aldığını gösterir belgeyi istemek zorundadır.

Sorular

Güncelleniyor...

Sertifikamız

Güncelleniyor...

Diğer

- Ankara Hasta ve Yaşlı Bakım öz Bakıma Destek Elemanı Eğitimi Kursu
- İstanbul Hasta ve Yaşlı Bakım öz Bakıma Destek Elemanı Eğitimi
- Ankara Hasta ve Yaşlı Bakım öz Bakıma Destek Elemanı Eğitimi Sertifikası
- İstanbul Hasta ve Yaşlı Bakım öz Bakıma Destek Elemanı Eğitimi Sertifikası
- Ankara Hasta ve Yaşlı Bakım öz Bakıma Destek Elemanı Eğitimi Sertifika Programı
- İstanbul Hasta ve Yaşlı Bakım öz Bakıma Destek Elemanı Eğitimi Sertifika Programı
- Ankara Engelli Bakım Kursu
- Ankara Engelli Bakım Sertifikası